Släktmatrikeln

Föreningen ger ut en släktmatrikel över Elias Fries ättlingar. Det finns några exemplar kvar av den senaste tryckta versionen:

Elias Fries Ättlingar 1832-2013, 71 sidor. Den kostar 50 kr styck inklusive porto och beställning kan du enkelt göra här.

Utgående från denna släktmatrikel, som baseras på dataregistet i föreningens släktforsknings-program, skall släktens stamträd, i möjligaste mån, hållas ajour.
Notera att även till föreningens familjer tas adopterade medlemmar med.

Arbetet med släktmatrikeln baseras helt på frivilligt uppgiftslämnande och alla medlemmar och ättlingar ombeds att hjälpa till. 

Vår hemsida erbjuder ett enkelt sätt att meddela släktuppgifter direkt till föreningen på sidan
KONTAKT/DINA SLÄKTUPPGIFTER
 

Den tryckta versionen kan beställas från föreningens sekreterare.

Beställningar kan också göras på

Elias Fries Ättlingar 1832-1978.
Merkantil-Tryckeri AB, Uppsala. 28 sid.
                         och

Almén, Tore. 1945. Stamtavla t.o.m. 1944. I Elias-Fries-släktens historia. Hæggströms Boktryckeri, Stockholm. Sidorna 106-124.

.