Skriftserien

 Föreningen Elias Fries Ättlingar ger ut en skriftserie. Den har hittills utkommit med 12 nummer, se förteckningen nedan.

 

Enstaka nummer ur skriftserien kan, i mån av tillgång, beställas från föreningens sekreterare, pris 25 kr.

  

1. Ina Almén: Gamla Moster Lina - Friesens Lotta 

 

2. Birgitta Bråkenhielm: Sally Fries - Elias Fries äldsta dotter.

 

3. Nils Fries: Elias Fries och Femsjö

 

4. Ina Almén: Oskar Robert Fries 1840 - 1908 

 

5. Sigurd Fries: Elias Fries och de svenska växtnamnen

 

6. Ina Almén: Om Sanna Almén. 1. Mitt barndomshem i Uppsala 

 

7. Gunnar Eriksson: Elias Magnus Fries

 

8. Elias Fries: Kort redogörelse för mina mykologiska studier 

 

9. Claes Bernes och Sven Bråkenhielm: Klimatet och skogsvegetationen

 

10. Robert Andersson: Elias Fries och Femsjö 

 

11. Gunhild Almén: Berättelse över den genealogiska resan  OBS filen innehåller felaktigt ingressen till föregående skriftserie. Felet skall åtgärdas snarast. Fortsätt således att bläddra i filen så börjar den genealogsika resan.

 

12. Allan Ekström: Elias Fries som riksdagsman 

 

13. Tore Fries: Dagbok under en resa till Småland, Skåne och Danmark sommaren 1847.

Brev från Horace Engdahl till Allan Ekström. Se Allan Ekströms tal om Elias Fries som riksdagsman. EF:s skriftserie nr 12.