Diverse artiklar

 
Svenska Släktkalendern
den 28 oktober kl 12:23 ·

Dagens datum – den 28 oktober – 1832 föddes en pojke i Femsjö prästgård i västligaste Småland. Han fick heta Thore som sin farfar (för båda var det smeknamn för Theodor). Hans far Elias var botanist, mest känd för sin svampsystematik. Elias hade i någon mån styrts in på den specialiteten på grund av att Femsjötrakten har relativt få högre växtarter men är rik på sällsynta svampformer. Rikedomen gäller även lavfloran, som kom att bli Thores inriktning när han följde i sin fars... akademiska fotspår. Till skillnad från fadern genomförde Thore många resor – inte minst polarexpeditioner, som var det stora i hans samtid. När det här fotografiet togs 1873 hade han nyligen gett ut en bok om Grönland, delvis baserad på egen vistelse där. Thore Fries skrev också mycket om Carl von Linné – naturforskaren vars högtidliga hundraårsfirande 1807 en gång hade fått hans far att bestämma sig för att bli botanist. Till åtskillnad från flera andra släkter Fries brukar den här släkten, som härstammar från sporrmakaren i Norrköping Adam Jonsson Fries († 1710), kallas Eliassläkten, se Svenska Släktkalendern 1950.

Sv.D den 21 februari 2016

 

 Från släktmötet 2012.

 

Från släktmötet 1994

Från släktmötet 1968

Professorsinstallation 1927

I nedanstående fil finns en artikel skriven av Gunnar Brusewitz den 13 september 1987 som handlar både om Elias Fries och Femsjö.

Nedanstående nekrolog om Thore Fries finns i det alménska släktarkivet i Uppsala Universitetsbibliotek.

Min farfar Einar Lönnberg och Facebook

En artikel som kanske borde ha placerats under "Litet kuriosa" men nu finns den här under artikelfliken. Den handlar litet om Eva Fries men framför allt om hennes man Einar Lönnberg. Klicka på länken så kan du öppna och läsa den.

Nedan finns en tidningsartikel från Hallandsposten den 4 juni 1974 om Friesmuseet i Femsjö skriven av Gösta Eriksson.

I en artikel från okänt år och okänd tidning recenserar Hans Krook en populärvetenskaplig bok av Gunnar Eriksson, docent i idé- och lärdomshistoria i Uppsala. Gunnar Erikssons licentiatavhandling kom 1962 och titeln var "Elias Fries och den romantiska biologien". Denna avhandling skrevs senare om i en mer lättläst utgåva kallad "Romantikens världsbild - speglad i 1800-talets svenska vetenskap".

Nedanstående nekrolog var införd den 13 febr. 2015 på familjesidan i Sv.D

I tidskriften Arte et Marte, Meddelande från Riddarhuset Årgång 66, Nr 1 2012 fanns nedanstående artikel om Hofsta där Ulla Mörner, gift von Arnold och hennes syster Thyra Mörner gift Hermelin, föddes. Den amerikanska versionen av Stieg Larssons deckare The Girl with the Dragon Tattoo spelades in där 2010.