Arkiv 2017

JANUARI
 • Nu är matrikeln utlagd på hemsidan i pdf-format. Se under fliken 
 •  Eftersom matrikeln skyddas av         personuppgiftslagen och enbart är till för släktföreningens medlemmar fordras ett lösenord för att den skall kunna läsas..
 • Lösenordet kommer att mailas ut till varje medlem som betalat in medlemsavgiften för 2017. Lösenordet förnyas varje år.
 • Om du är osäker på om föreningen har din mailadress kan du meddela den under fliken Kontakt

FEBRUARI

 • Nu har många ättlingar kunnat logga in på släktmatrikeln efter att ha betalat sin medlemsavgift och fått ett lösenord
 • Medlemsavgiften är 150 kr per person. Avgiften är densamma för alla åldrar.
 • Bankgironumret är 5714-6334

MARS

 • Erik Fries, vår ordförande, har skickat in ett intressant  bidrag till hemsidan. Läs om ett underligt mysterium under fliken Elias Fries och släkten>Litet kuriosa
 • Sverker Finning, en av våra hedersmedlemmar, avled den 4 mars 2017. Sverker har betytt mycket för vår släktförening och för Femsjö. Läs mer under fliken Föreningen>Hedersmedlemsskap

APRIL

 • Nu är Släktmatrikeln uppdaterad med några nya uppgifter och ändringar Se Litteratur/Länkar/Arkiv>Släktmatrikeln>Släktmatrikeln PDF
 • Lösenord till sidan skickas till dem som betalat medlemsavgiften
 • Föreningens medlemmar är inte bara Elias Fries-ättlingar utan också Wieslander-ättlingar. Läs mer om detta under fliken: Elias Fries och släkten>Litet kuriosa 
 • Ett företag med namnet FACSIMILE ger ut tryck med gamla motiv. Läs mer på sidan Elias Fries och släkten>Elias Fries Mykologi
MAJ
 • Erik Fries har skickat en liten berättelse om Elias Fries och prins Gustaf Se flik Elias Fries och släkten>Litet kuriosa
 • Läs vidare under artikeln om Prinshuset i Uppsala

JUNI

 • Gunilla Brobergs svampcollage till vänster kostar 50 kr exkl.porto och kan beställas dierekt av Gunilla: gunilla.broberg@live.se
 • Genom Gunilla Broberg och Erik Fries har vi fått veta att ett intressant projekt har påbörjats i Abisko. Detta med anledning av att det är 100 år sedan Thore Fries (1886-1930) gjorde sina ekologiska studier där uppe. Läs mer under Elias Fries och släkten>Thore Fries (1886-1930)...

JULI-AUGUSTI

 • Minnesord över Elias Fries, vår förre ordförande, finns nu under fliken FöreningenTill minnet av vår förre ordförande
   
  Elias (Erik) Fries avled den 4 juli efter en längre tids sjukdom vid en ålder av 72 år. Elias föddes och växte upp i Uppsala där hans pappa, Carl-Thore Fries, var bibliotekarie. Efter studier i humanistiska ämnen vid Uppsala universitet tog Elias biblioteksexamen och arbetade sedan på bibliotek först i Uppsala och senare i Bålsta, centralort för Håbo kommun, några mil sydväst om Uppsala. I Håbo kommun blev Elias bibliotekschef samt slutligen kulturansvarig med engagemang i bl.a. Fridegårdspriset samt nordiskt samarbete.
   
  Elias träffade sin blivande fru, Maude, redan när de båda gick på gymnasiet och de fick senare två barn, Sanna och Ingrid. Elias och Maude skapade tillsammans ett ombonat hem där man som gäst alltid togs mycket väl om hand. Elias var anspråkslös och försökte inte framhäva sig själv utan kunde tvärtom tillsammans med sina gäster skratta över något misstag han gjort eller en svårighet han råkat ut för. Elias var genom sitt yrke mycket beläst och diskuterade gärna de mest skilda ämnen. Han var också intresserad av äldre, gärna udda, föremål. Han hade t.ex. i ett uthus vid sin sommarstuga utanför Uppsala en gammal trampdriven svarv; med den gjorde han en vacker träklubba att användas av föreningens ordförande. Elias ägnade sig också åt hantverk i betydligt större skala: under de senaste tjugo åren byggde han på egen hand en helt ny sommarstuga på Yxlan i Stockholms skärgård.
   
  Elias var föreningens ordförande från 1994 till 2015 och bidrog då till föreningens förnyelse, bl.a. genom inrättande av en hemsida och genom förstärkning av banden till orten Femsjö.
   
  I livet möter vi många människor, de flesta glöms bort. Några få har en personlighet, som visar på kunskap, erfarenhet och integritet, och som lämnar ett bestående intryck. Elias var en sådan människa, en person utöver det vanliga.
   
  Styrelsen för Föreningen Elias Fries-ättlingar
 • Som meddelats tidigare har vi fått veta att ett intressant projekt har påbörjats i Abisko. Detta med anledning av att det är 100 år sedan Thore Fries (1886-1930) gjorde sina ekologiska studier där uppe. 
 • Fler länkar till projektet finns nu inlagda
 • Två nytagna bilder med projektledaren finns också Läs mer under Elias Fries och släkten>Thore Fries (1886-1930)...
 • Styrelsen har planer på att lägga nästa års släktmöte i Stockholm. Mer information kommer under hösten 
 • En grupp har tillsatts som skall arbeta med att synliggöra föreningens verksamhet och historik.och samtidigt försöka engagera yngre ättlingar i vår förening
 • Anders Fries, vår kassör, och hans bror Clas Fries var med om återinvigningen av Thore Fries fenologiska stig från Abisko upp på fjället Nuolja. Läs Anders redogörelse under fliken Elias Fries och släkten>Thore Fries (1886-1930)...

SEPTEMBER

 • Styrelsen har utsett en grupp som skall arbeta med medlemsvärvning och med att intressera fler yngre ättlingar att bli medlemmar i föreningen Gruppen skall sammanträda i oktober

OKTOBER

 • Under september har vi fått två förfrågningar via hemsidan på informationsmaterial om Elias Fries, både från Tyskland och Sverige
 • Litet släktforskning finns under fliken Elias Fries och släkten>Lite kuriosa
 • Svenska kyrkan har nu en ny hemsida som presenterar kulturhistoriskt intressanta personer som är gravsatta på Gamla kyrkogården i Uppsala. En bild är hämtat från vår hemsida Se https://kulturpersoner.uppsalakyrkogardar.se/elias-fries/

NOVEMBER

 • Under fliken In Other Languages finns nu ännu en artikel på engelska om Otto Fries som Erik Fries har hittat i sin fars efterlämnade pärmar. Den handlar om hur Otto planerade Greenwood Cemetery i Orlando.

DECEMBER

 • Föreningens styrelse har sammanträtt och beslutat att nästa Släktmöte/årsmöte skall äga rum den 1 september 2018 i Stockholm.
 • En engagerad medlem av vår förening, Allan Ekström, har avlidit. Hans nekrolog som var införd i Sv.D. den 5 december finns under fliken: Elias Fries och släkten> Brev från Allan Ekström...
 • I Svenskt porträttgalleri/XIII. Läkarekåren finns fotografier och korta biografier av fem läkare som alla är ättlingar till Elias Fries Se under fliken: Elias Fries och släkten>Framgångsrika släktingar
 • Vår ordförande fick ett mail från Hembygdsföreningen i Femsjö när Elias Fries, vår förre ordförande, avlidit. Läs hälsningen under fliken: Föreningen
 • En av våra medlemmar har varit på Gripsholms slott och fotograferat det porträtt av Elias Fries som vi har i sidhuvudet. Se under Elias Fries och släkten>Familj och ättlingar