2016

Januari

 • Litet mer information om Elias Fries medlemskap i Kungl. Svenska Vetenskapsakademien finns under fliken Elias Fries och släkten>Yrkesliv
 • Erik Fries har skickat oss ett urval bilder som han visade under sin föreläsning på senaste släktmötet i Uppsala. De första bilderna är dels en målning från 1830-talet föreställande Femsjö (gamla) prästgård och kyrka, dels en teckning av Elias. Se Elias Fries och släkten>Uppväxt och studieår
 • Ett fotografi av Lamech Rydeman som skrev om Elias finns nu på samma sida
 • Allan Ekström har skickat oss en artikel med bild gjord av Gunnar Brusewitz Se Elias Fries och Släkten>Mykologi
 • Resten av de foton som Erik Fries visade under sitt föredrag i Uppsala är nu inlagda under Elias Fries och släkten dels under Uppväxt och studieår, dels under Yrkesliv

Mars

 • Ingegerd Fries, maka till Sigurd Fries, har har avlidit. Hennes nekrolog är införd under Litteratur/länkar/Arkiv>Artiklar...
 • En gammal inbjudan till en vigselakt finns införd under  fliken Elias Fries och släkten>Litet kuriosa
 • Nedanstående inbjudan har kommit till redaktören. Kanske det finns någon släkting som är intresserad. Konferensen anordnas av Artdatabanken. Kostnad 700 kr om anmälan kommer införe den 5 april.
 • Välkommen till Flora- och fauna-vårdskonferensen i Uppsala den 20 april 2016! Konferensen Flora- och faunavård är en träffpunkt för naturvårdare och har ett nytt tema varje år, alltid med bevarandet av den biologiska mångfalden som utgångspunkt. Årets tema är: Allmänhet och vetenskap i naturvårdens tjänst.

April

 • 1967 kom det ett brev till föreningens medlemmar från bibliotekarien Carl-Thore Fries (1909-1990) Se under Föreningen>Korrespondens
 • Ett foto av Carl-Thore Fries har lagts till på sidan
 • En gammal artikel om Kena Fries (Florida) har hittats i gömmorna. Ingen uppgift om tidning. Se under Litteratur/länkar>Artiklar om Elias Fries och...

Maj

 
 • För att det skall bli lättare att hitta Nyheter/Aktuellt inne i hemsidan kommer dessa i fortsättningen att länkas direkt till fliken
 • Allan Ekström har skickat oss originalpromemorian rörande Elias Fries riksdagsprotokoll som han presenterade i Femsjö kyrka år 2000 Se Elias Fries och släkten >Riksdagsprotokollen fliken  

Juni

 • Nu har vi fått in så pass många medlemsavgifter att vi kan överlämna det utlovade bidraget till hembygds-föreningen i Femsjö. Föreningen är i stort behov av medel för att bl.a. kunna underhålla det s.k. Friesminnet
 • Styrelsen  har fått in hembygdsföreningens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning

Juli

 • Ett brev har kommit till hemsidans kontaktformulär från en läsare i Belgien som vi svarat på. Läs mer under fliken Föreningen> Korrespondens

Augusti

 • Den 7 september börjar Paralympiska spelen i Rio de Janeiro. Då skall vi hålla tummarna för vår duktga friesättling som tävlar i simning: Maja Reichard.

September

 • På invigningen av Paralympics i Rio de Janeiro den 7 september var Maja Rechiard fanbärare. Hon var även första svensken som tog medalj, brons i 100-meter ryggsim. Läs mer under fliken Elias Fries och släkten>Framgångsrika ättlingar
 • Vi alla lyckoönskar Harald Fries som är utnämnd ambassadör i Filippinerna.
 • Nya medaljer för Maja Se under fliken Elias Fries och släkten>Framgångsrika ättlingar
 • Det kom ett brev till redaktionen om kopplingen Fries-Stenhammar. Se under fliken Elias Fries och släkten>Robert Fries med familj . Vi har tidigare skrivit om kopplingen tidigare under fliken: Elias Fries och släkten >Litet Kuriosa

Oktober

 • Hemsidans startsida är något omredigerad och även fliken  Elias Fries och släkten
 • En modernare karta av Femsjö har lagts in i en PDF-fil under  fliken Femsjö - idag
 • Styrelsen arbetar nu med att lägga in matrikeln på hemsidan. Den kommer inte att ha riktigt samma layout som den tryckta versionen men vi hoppas att den ändå blir lättläst. Lösenord kommer att skickas ut till föreningens medlemmar så fort den ligger ute.
 • Fliken med bilder och porträtt har gjorts om. Fliken heter nu Bildarkiv
 • Vi har fått ett gammalt foto av Erik Fries. Detta är taget på Håkan Sterkys studentfest Se Elias Fries och släkten>Bildarkiv>Andra foton

November

 • Gunilla Broberg har hittat ett brev från, Robert Fries, till Gunillas morfar, den yngre brodern Thore, skrivet 1921 Se under Elias Fries och släkten>Litet kuriosa
 • Ett foto av originalet av brevet är nu tillagt
 • Ett avsnitt ur Svenska släktkalendern år 1950 är införd under fliken Litteratur/Länkar/Arkiv>Artik-lar om Elias Fries och hans ättlingar...