•  
 •  

Arkiv 2014

Januari
 • Nu är den nya matrikeln färdig.
 • Du som lämnat din  e-postadress till sekreteraren kommer att få ett "mail" de närmaste dagarna, om du inte redan fått det. Där står hur man kan beställa matrikeln. Det kommer även ett vanligt brev i början på 2014 där man kan beställa den. Om du vill beställa den redan nu så kan man sätta in pengar på BG 5714-6334 Matrikeln kostar 100 kronor + port för 1 exemplar 22 kronor 2 ex 44 kronor 3 ex 75 kronor och för fyra ex. 140 kronor.
 • Frågor om Matrikeln eller beställning kontakta Anders Fries.
 • Läs om Erik Fries insatser för nobelpriset under rubriken Elias Fries och släkten (Lite kuriosa
         Februari
 • Frågor om den nya släkt-matrikeln eller beställning kontakta Anders Fries.
 • Styrelsen hade möte lördagen den 8 februari i Uppsala. På dag-ordningen stod bl.a. ekonomi, släkt-matrikeln som nu finns för beställning, extra bidrag till hembygds-föreningen i Femsjö, som behöver medel för underhåll av fries-minnet, heders-medlemsskap, 2014 års stipendieutdelning vid EF skola i Hyltebruk
 • En artikel om jubeldoktoerer finns nu under fliken Om släkten>Framgångsrika ättlingar
 • I feb.numret av tidningen Antik&Auktion finns en artikel om Stockholms Auktions-verks bokauktion där det största intresset var för vetenskapliga verk. Läs vidare på sidan om Elias Fries och släkten>Litet kuriosa

               Mars

 • Elias Fries vår ordf. har "skrivit rent" dagboksanteckningar från Elias Toresson Fries resa till Tyskland i vilka det står litet om hans uppväxt. Se under fliken Elias Fries och släkten >Elias Fries anfäder och namnet
 • Under fliken Elias Fries och släkten>Litet kuriosa finns nu ett utdrag ur en passjournal
 • En länk till Naturhistoriska museets hemsida och svampteckningar finns nu under fliken Elias Fries och släkten>Sanna Fries med familj

April

 • En informationstavla. om gården Näverkärr finns nu under fliken Elias Fries och släkten>Framgångsrika ättlingar (Tyvärr svårläst men vi skall försöka förbättra den)
 • En litografi med Sveriges svampar har lagts in på startsidan nedan
 • Läs också om Elias Fries och avbildandet av svampar från Naturhistoriska riksmuseets hemsida under fliken Elias Fries och släkten

Maj

 • En representant från föreningens styrelse, Gunilla Broberg, har varit nere i Femsjö och höll talet till våren.Se under Femsjö>Aktuellt
 • Ulla Fries, gift Nilsson den av våra släktingar som allra mest har försett vår hemsida med intressanta texter om släkten, avled  den 20 maj, 95 år gammal. Gunilla Broberg, hennes dotter, har varit en förmedlande länk mellan Ulla och föreningen. Vi kommer att sakna Ullas engagement och stöd. 
 • En text som vi nyligen fick av Ulla Fries är införd under Elias Fries och släkten>Yrkesliv. Det är en artikel från 1964 av Sten Lindroth där han recenserar en nytgåva av Elias Fries Botaniska utflykter

             Juni

 • Länkar till Naturhistoriska riksmuseets hemsida om svamp-illustrationerna finns nu under fliken Elias Fries och släkten/Elias Fries mykologi
              Augusti
 • Hylte kommun fyller 40 år. Läs mer om aktiviterna under jubileums-veckan med anknytning till Elias Fries under fliken Femsjö>Aktuellt
 •  Maja Reichard tog sitt femte internationella mästerskapsguld på 100 bröstsim den 4 augusti
 • Om Magnus Fries insatser inom svensk skogsvård går att läsa på en tavla om Näverkärr under fliken Elias Fries och släkten>Framgångsrika ättlingar
 • En recension kallad "Vetenskap och romantik" skriven av Hans Krook finns under fliken Litteratur/länkar/arkiv>Tidningsartiklar om Elias Fries
 • Två exempel på hur man skrev inbjudningar till släktmöten på 40-talet finns nu under fliken Föreningen>Släktmöten med årsmöten
 • Ett nytt foto har lagts in under  Elias Fries och släkten>Anfäder, ett under Femsjö>Sevärdheter och ett under Elias Fries och släkten>Släktmöten med fotografier
 • Ett häfte på engelska om Elias Fries är inlagt under  fliken In Other Languages som också är litet omgjord.

        September

 • Hylte kommun fyller 40 år. Läs mer om aktiviterna den 1 och 3 sept. under jubileumsveckan  med anknytning till Elias Fries under fliken Femsjö>Aktuellt
 • Släktföreningens styrelse har vid sitt senaste möte bl.a. talat om utvidgat samarbete med hembygdsföreningen i Femsjö, lösningar för att nå ut till ännu fler släktingar, samt påbörjat planeringen av släktmötet i Uppsala 2015.
 • Under fliken Kontakt>Kontakta föreningen har vi lagt in e-postadresser så att frågorna/uppgifterna går direkt till styrelsemedlemmar och inte hamnar i en brevlåda på hemsidan
 • Under fliken In Other Languages, på den engelska sidan finns nu Kena Fries lilla bok som hon skrev om sin far: Orlando In The Long LongAgo, And Now

Oktober

 • Ett tack har inkommit från Femsjö hembygdsförening till styrelsen. Läs under fliken  Femsjö>Aktuellt
 • För dem som eventuellt inte varit i Femsjö och inte heller känner till friesminnet har nu en äldre broschyr lagts in under fliken Femsjö >Femsjö idag sevärt (Tips! Om det inte går att förstora bilden så att det går att läsa texten kan man högerklicka på bilden och sedan "Öppna den i nytt fönster".)
 • Under rubriken Elias Fries och släkten>Framgångsrika ättlingar finns nu information om släktens två berömda konstnärer
 • Sanna Almén f. Fries skriver om sin brorson Thore, Christian, Elias under fliken  Elias Fries och släkten>Thore Fries med familj.

November

 • Vid föreningens senaste styrelsemöte startades planeringen för 2015 års släktmöte som ju också är föreningens årsmöte. Vi bestämde då att detta skall hållas i Uppsala lördagen den 5 september. För er som vill vara med kan det därför vara idé att boka in detta datum.Vi har ju ett släktmöte vart tredje år och 2012 var det i Femsjö och 2009 i Lund. Senast vi var i Uppsala var 2006 och det mötet var välbesökt. Vi hoppas på högt deltagande även detta år.

December

 • Styrelsen har beslutat att dela ut tre hedersmedlemskap i föreningen: Sverker Finning, Hans Marklund och Sture Wahlström.  Läs mer under fliken Femsjö>Aktuellt
 • En artikel ur Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1937 om klockgjuteriet i Jönköping finns infört under fliken Elias Fries och släkten>Elias Fries och namnet
 • En annolunda tablå över Elias Fries liv finns nu under fliken Elias Fries och släkten
 • Ett släktmöte är planerat till lördagen den 5     september 2015.
 • Den 8 dec fanns det en artikel i Hallandsposten med anledning av att Sverker Finning fått föreningens heders-medlemskap. Läs under fliken Femsjö>Aktuellt