Andra Friessläkter.


Det finns fyra andra släkter med namnet Fries som man kan läsa om i olika släktböcker och släktkalendrar.
 

  • Fries från Danmark i Gotländsk släktbok 1938 s 194.
  • Närkessläkten Fries i Svensk slägtkalender 1886 s 144-147 och i Svenska släktkalendern 1913 s 396, 1917 s 282, 1927 s 221, 1938 s 297, 1950 s 281, 1978 s 163.
  • Skånesläkten Fries i Svenska släktkalendern 1915/16 s 291, 1927 s 225, 1938 s 301, 1950 s 284.
  • Friessläkten från Livland i Gotländsk släktbok 1910 s 173 och i Gotländska slägter del I 1889-93 s 191.

En liten rubrik.