Litteratur/länkar

Det finns mycket skrivet om Elias Fries och om hans ättlingar. Under rubrikerna till vänster har vi samlat och fortsätter att samla material.

 

 En del går att läsa direkt på sidan. Annan litteratur är länkad och kan läsas i sin helhet genom att man klickar på den gröna rubriken.

 

Vi ger också tips på litteratur som går att hitta på bibliotek eller i bokhandeln eller i vissa fall från något universitet.