Undersökning

Nedan finns ett litet enkelt frågeformulär med fem frågor om vad du tycker om vår hemsida. Klicka på länken så kommer frågorna upp. Samma formulär har släkten Stenhammar fått på sin hemsida därav namnet på länken. Vi är tacksamma för om du medverkar.
Resultatet kommer att redovisas på vårt släktmöte den 5 september 2015 i Uppsala.

Resultatet av undersökningen

16 medlemmar svarade på undersökningen om hemsidan enl. nedan

  1. 9 går sällan in och läser på hemsidan, 6 går ofta in och 1 går aldrig in
  2. 12 tycker att läsbarheten är utmårkt, 4 tycker att läsbarheten är ganska bra
  3. 8 tycker att det går bra att orientera sig i innehållet och 8 tycker att det går ganska bra
  4.  6 läser aldig i arkivet, 7 läser ibland och 3 går ofta in​
  5. 15 tycker det är bra att vi har en hemsida och 1 tycker det är ganska trevligt

5 medlemmar skrev ner egna synpunkter och förslag till förbättringar:

  1. ​Tack för att du orkar och lägger ner så mycket tid på detta
  2. Jag har bara applåder och är oerhört tacksam för det arbete som görs. Min son har nu att presentera ett släktträd i skolan och tack vare det har ett plötsligt intresse uppstått. Det är värdefullt med en historia - inte minst när den är spännande. Tacksamma hälsningar.
  3. Trevlig hemsida.
  4. Det skulle finnas fler bilder av olika slag tex från Elias planschverk och från Femsjö prästgård.
  5. Hemsidan är lockande, fint upplagd och så aktuell som det någonsin går. Om fler medlemmar och icke medlemmar kommer med tips, nya nyheter och gamla nyheter så vore det bra. Även fotografier.