Dina släktuppgifter-Förändringar

Föreningen håller ett register över ättlingar till Elias och Christina Fries. Detta register ligger till grund för den släktmatrikel som föreningen ger ut och som kan läsas på hemsidan. Ett lösenord behövs för att du skall kunna läsa matrikeln. Lösenordet byts varje år och du får det nya när du har betalat medlemsavgiften.

För att förenkla arbetet med framtida utgåvor - den senaste är från 2016 - är det viktigt att vi alla hjälps åt att meddela föreningen om tillägg och förändringar av släktuppgifter. Vi tar tacksamt emot uppgifter fortlöpande!

 

Vi tar även gärna emot uppgifter om andra släktingar eller om hur vi kan komma i kontakt med dem. Du kan lämna uppgifter direkt till föreningen här nedan via denna sida eller maila info@eliasfries.org

Ändringar eller tillägg som du vill ha införda i matrikeln:

  • Åtta siffror
  • Åtta siffror