Bli medlem


Vem kan bli medlem?

Föreningen Elias Fries Ättlingar har till ändamål att vårda minnet av Elias Fries och att främja sammanhållningen av hans ättlingar. Dessa och även ingifta medlemmar är medlemmar i den mån de erlagt medlemsavgift.

Därtill erbjuder föreningen möjlighet till stödjande medlemsskap avsett för icke Elias Fries-ättlingar. Det kan gälla enskilda personer, föreningar eller organisationer.

Utvidgande av kriteriet för att tas upp i släktmatrikeln. Föreningen ger ut en släktmatrikel för Elias Fries ättlingar och inför utgivandet av matrikeln år 2006 beslutades att även till föreningens familjer adopterade medlemmar skall tas med. 

Vad kostar det?

Medlemsuppgifter
Det är viktigt att vi alltid har aktuella namn- och adressuppgifter till våra medlemmar. Vi tar tacksamt emot uppgifter om ändring av namn och adress. Glöm inte att också uppge ättling-id om du känner till det och fullständigt namn! Om du vill bli ny medlem eller om du skickar uppgifter för en annan ny medlem lämna då gärna några upplysningar om släktband till andra ättlingar.

 

 

Medlemsavgift
200 kronor per person och 300 kronor för familj med hemmaboende barn.

Föreningens bankgirokonto: 842-2453
IBAN: SE24 8000 0832 7969 3967 2843 
Bankens BIC: SWEDSESS

Ange noga avsändare!

Ansök om medlemskap