På främmande språk

En översättning av hemsidan finns i en förkortad verison på tyska.

 

Den engelska versionen har en välkomsttext och dokument som har skänkts av Orange County Regional Center i Orlando, Florida, USA

 

franska finns en beskrivning av Elias Fries och hans liv och verk.