Flora Femsionensis år 2000

 

Bygger på Elias Fries förteckning från 1810

 

Flora Femsjonensis

eller FORTECKNING på de i Femsiö Pastorat wildt wäxande Vegetabilier

Ed. VI

 

Femsjö

'Den 4 Sept 1810

 

Utgiven till Elias Fries 200 årsdag den 15  augusti 1994 genom Sigurd Fries

 

( den nu redovisade  upplagan är en jämförelse med nuvarande växtlighet)

Omslaget till den upplaga som Sigurd Fries presenterade vid släktmötet 1994 i Femsjö