Elias Fries skola.


Stipendieutdelning på skolans avslutning 2013.
Gunilla Broberg från föreningens styrelse delade ut stipendier till

  • En förskoleklass som hade skrivit om hur vi alla kan påverka miljön.
  • Elever i åk 3 som hade beskrivit 44 djur och växter som de fann  under en resa genom Sverige. 
  • Två elever i åk 6 som hade skrivit om tre sällsynta fåglar
  • 38 elever i åk 2 hade under ett år studerat hållbar utveckling.

Allt detta i Elias Fries anda.

Klicka på bilden nedan så visas programmet för skolavslutningen.
 


 Gunilla Brobergs rapport från skolavslutningen