Styrelsen

Ordförande

Erik Fries
 

Sekreterare

Anders Fries

Kassör

Gunilla Ekström

 

Övriga ledamöter

Gunilla Broberg
Åsa Randahl
Birgitta Modigh

Kontakta styrelsen