Styrelsen

Ordförande

Erik Fries
Kvarnbogatan 34, 
752 39 UPPSALA
070-483 73 61
018-55 32 17
er.fries@telia.com 
 

Sekreterare

Anders Fries
Bärnstensvägen 26
907 41 Umeå
090-19 29 27
070-209 37 97

anders.fries@genfys.slu.se


Kassör

Gunilla Ekström

Vereliusvägen 11

168 53 Bromma

073-3542058

g.y.ekstrom@gmail.com


Övriga ledamöter
 

Gunilla Broberg
Vitsippsvägen 1
542 43 Mariestad
0501-169 39

gunilla.broberg@live.se


Åsa Randahl

Birger Jarlsgatan 104L
114 20 Stockholm 
070-796 65 63
asa.c.randahl@gmail.com 

Birgitta Modigh
Sibyllegatan 77
114 43 Stockholm
birgittamodigh@gmail.com

Kontakta styrelsen