Släktmöten med årsmöten
 


Inbjudan till Släkt- och Årsmöte för Föreningen Elias Fries ättlingar
1 september 2018

 
 
För ca 90 år sedan samlades en grupp Elias Fries ättlingar för att starta en släktförening. Det skedde i den
s.k. Professorsvillan i Bergianska trädgården där Robert Fries, som blev föreningens förste ordförande, då bodde. Sedan dess har Elias Fries föreningen haft flera möten i Bergianska trädgården och i det närbelägna Naturhistoriska riksmuseet. I höst kommer släktmötet hållas strax söder om Bergianska trädgården, i det vackert belägna Värdshuset Kräftan. Dagen avslutas med en middag på Scandic Hotel Järva Krog för dem som vill fortsätta att umgås.
 
Programmet för mötet den 1 september
Kl 12.00-13.00            Lunch i Värdshuset Kräftan
Kl 13.00-13.15            Välkomstanförande av ordföranden
Kl 13.15-14.00            Föredrag av mykologen Anders Bohlin: Människans förhållande till svampar Kl 14.00-14.30                      Fika
Kl 14.30-16.00            Årsmöte
Kl 17.00-                     Middag på Scandic Hotel Järva krog
 
Årsmöteshandlingar läggs ut på föreningens hemsida (eliasfries.org) i slutet av augusti och kommer även att finnas vid mötet. På begäran kan de även skickas ut i förväg per post. För frågor och hjälp, vänd dig till ordföranden, er.fries@telia.com, 018-55 32 17 eller sekreteraren, anders.fries@slu.se, 070-209 37 97.
 
Anmälan
Bindande anmälan görs med brev eller mejl senast den 18 augusti till föreningens sekreterare Anders Fries, Bärnstensvägen 26, 907 41, Umeå eller till anders.fries@slu.se. Ange om du vill vara med på middagen efter mötet så vi kan preliminärboka antal middagsgäster. Vi har förståelse för att inte alla kommer med bil så ange även gärna om du önskar skjuts till Järva krog eller om du har extra plats i din bil. (Det är en bilfärd på ca 10 min mellan de två ställena.)
 
Betalning
Deltagande i lunch och årsmöte kostar 200 kronor för vuxen och 100 kronor för barn under 16 år.
 
Betalning görs i samband med anmälan genom insättning av beloppet av antal deltagare på föreningens bankgiro nr 842 2453, ange ditt namn som meddelande till mottagaren. Deltagaravgiften subventioneras av föreningen och vi ser därför gärna att du eller någon i din familj är medlem. Middagen betalas separat på plats, en huvudrätt kostar runt 200 kronor.

Föreningen Elias Fries Ättlingar
Dagordning för årsmötet 2018

Datum och plats: 1 september 2018 i Stockholm

§ 1       Val av ordförande och sekreterare vid stämman
§ 2       Val av en justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet
§ 3       Frågan om stämmans behöriga utlysande
§ 4       Styrelsens verksamhetsberättelse och föreningens ekonomi
§ 5       Revisorernas berättelse                                    
§ 6       Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 7       Fastställande av medlemsavgift (Styrelsens förslag 200:-/pers och 300:-/familj)
§ 8       Förslag från styrelse eller medlem
§ 9       Val av ordförande till nästa stämma (om 3 år). (Erik F. villig att kvarstå.)
§ 10     Val av andra styrelseledamöter. Halva antalet ledamöter väljs för 3 och resten för 6 år. Mandatperioden (på 3 år) gick vid 2017 års slut ut för Katarina Elvin och Gunilla Ekström - Katarina har avböjt omval medan Gunilla E. är villig att kvarstå. Valberedningen föreslår Birgitta Modigh som ny ledamot på 3 år. Gunnar Dalén har begärt att avgå. Mandatperioden för övriga ledamöter - Gunilla Broberg, Åsa Randahl och Anders Fries - är 6 år och går ut 2020.
§ 11     Val av två revisorer för kommande mandatperiod (2018-2020).
§ 12     Val av tre personer för valberedning för kommande mandatperiod (2018-2020).
§ 13     Övriga frågor
§ 14     Mötets avslutas

Släktmötet i Uppsala 2015

Nästan alla deltagare på släktmötet på Carolina Redivivas trappa.

   Inbjudan till Släktmöte och Årsmöte för Föreningen Elias Fries Ättlingar

Medlemmarna i Föreningen Elias Fries ättlingar inbjudes härmed till 2015 års Släktmöte med Årsmöte

Plats:     Uppsala
Datum:     Lördagen den 5 september 2015

Program

Kl 11.00     Samling vid Elias Fries grav på Uppsala gamla kyrkogård (se karta nedan) för kransnedläggning och fotografering.

    Vi går sedan till Carolina Rediviva där en bibliotekarie visar Elias Fries handskrifter och böcker.

Ca 13.00     Lunch på Katedralkaféet som ligger på ca 5 min gångavstånd från Carolina.

            Därefter Årsmöte på Katedralkaféet. (Årsmöteshandlingar läggs ut på föreningens hemsida (http://www.eliasfries.org) i slutet av augusti och kommer även att finnas vid mötet. På begäran kan de skickas ut i förväg per post.)

Ca kl 17    Släktmiddag på hotell Linné vid Linnéträdgården. Vi får en trerättersmiddag med måltidsdryck; vin etc. betalas separat.

Mellan de olika hållpunkterna räknar vi med att de flesta promenerar, men den som önskar, kan givetvis använda annat färdsätt. Det är en knapp kilometer från Carolina till Hotell Linné och Katedralkaféet ligger efter knappt halva sträckan.

I samband med middagen sker ett antal aktiviteter. Styrelsen har tagit fram en svampnål (pin) som finns till försäljning för ca 40:-. Det kommer dessutom att finnas släktmatriklar att köpa samt den svamptavla i A4-format som kan ses på öppningssidan på hemsidan, pris 60:-. I din anmälan kan du beställa den svamp i glas som Hylte kommun tagit fram som souvenir till Elias Fries minne – den betalas sedan vid mötet. Den finns i två storlekar, en mindre för cirka 190:- och en stor för cirka 350:-; den lilla är 8 cm hög, den stora drygt 10 cm, Du ser den på bilden nedan.  Färgerna kan variera något.

Vi kommer vidare att presentera ett släktträd, som åskådliggör var i släkten var och en hör hemma, samt testa vår kunskap om Elias Fries och släkten. Katarina Elvin redovisar resultatet av undersökningen om hemsidan och visar de nyutkomna frimärkena med Elias Fries svampar samt presenterar en nyutkommen bok med litet anknytning till släkten.

Den som vill, får mycket gärna kan under middagen berätta eller visa något med anknytning till släkten.

Övernattning  Bokar du själv.

Anmälan

Per e-post eller brev senast den 20 augusti till föreningens sekreterare Anders Fries. E-post: anders.fries@slu.se, adress: Anders Fries, Bärnstensvägen 26, 90741 Umeå. Ange vilka aktiviteter du vill vara med på samt eventuellt vilka övriga familjemedlemmar som kommer. Betalning av deltagaravgift sker i samband med anmälan.

Kostnader och betalning

Deltagaravgiften är 400:- per person för föreningens medlemmar med familj, för barn upp till 16 år 200:-. I priset ingår hela programmet inklusive lunch och middag. För den som inte deltar i middagen är priset 200:- resp 100:-. Betalningen gör du i samband med anmälan genom att sätta in avgiften på föreningens bankgiro 5714-6334, Föreningen Elias Fries Ättlingar. Vill du beställa glassvamp ange det i anmälan. Vi ser gärna att du eller någon i din familj är medlem i föreningen, årsavgiften är 150:- som sätts in på ovanstående bankgiro där du anger ditt namn, adress och gärna e-postadress.

Andra påminnelser

Besök gärna hemsidan http://www.eliasfries.org/, som uppdateras regelbundet. Under augusti månad kommer det att finnas ett kort frågeformulär på hemsidan som vi hoppas att du/ni vill fylla i. Frågorna kommer att finnas under fliken KONTAKT/UNDERSÖKNING. Redaktionen är intresserad av att få veta litet om användningen av hemsidan och få synpunkter på denna. Resultatet kommer att redovisas på släktmötet.

För frågor eller hjälp, vänd dig till styrelsen:

Ordförande

Elias Fries   Siktargatan 16,   753 17 Uppsala,   018-46 08 21,   073-310 01 68, elias.fries98@gmail.com     

Sekreterare

Anders Fries,   Bärnstensv. 26,   907 41 Umeå,   090-19 29 27,  070-209 37 97,   anders.fries@slu.se

Gunilla Broberg,   Vitsippsvägen 1,   542 43 Mariestad,   0501-169 39,   gunilla.broberg@live.se

Gunilla Ekström, Vereliusvägen 11, 16853 Bromma, 073-354 20 58,      g.y.ekstrom@gmail.com

Gunnar Dalén,   Tvärkrökeliden 5,   691 44 Karlskoga,   0730-83 43 25,  gunnar.e.dalen@gmail.com

Katarina Elvin,   Skeppargatan 32,    114 52 Stockholm,  08-662 81 50,  0707-65 81 36,  katarina.elvin@gmail.com

Föreningens medlemmar önskas välkomna till ett som vi hoppas givande och trevligt släktmöte

Så här ser den lilla svampen ut. Färgerna kan variera något
 

Här kan du se var de olika hållpunkterna för släktmötet ligger:

Artikeln nedan beskriver släktmötet i Lund lördagen den 13 juni 1987Två äldre inbjudningar

 

Släktmötet och Årsmötet den 1-2 september 2012 i Femsjö

Släktmötet och årsmötet för Föreningen Elias Fries Ättlingar avhölls detta år i Femsjö den 1-2 september 2012. Från släkten deltog 24 ättlingar men under söndagen bjöds ett samordnat program med Femsjö Hembygdsförening där ett 80-tal personer – alltså inte bara släktingar – deltog. Vi i släktföreningen är väldigt tacksamma för det fina samarbetet som kommit till stånd med Femsjös Hembygdsförening och för det beundransvärda arbete som hembygdsföreningen gör.

 

Lördagen som gick i vår släktförenings tecken började med en visning av kyrkan av Sture Wahlström och därefter då alla deltagare hade anlänt serverades en god lunch med närodlade produkter och naturligtvis svamp. Sedan deltog alla i en vandring med en presentation av det nya naturreservatet Hägnen av Sverker Finning från hembygdsföreningen. Hägnen omfattar tre hektar mestadels bokskog som skall ha varit ett av Elias Fries' favoritområden i Femsjö och denna vandring var lite av en invigning av reservatet. Under vandringen var Anders Szczepanski, lärare i utomhuspedagogik, en inspirerande och engagerad guide som lärde oss vad man kan hitta för skönheter och läckerheter i småländska hagmarker och skogar.

 

Årsmötet i församlingsgården avhandlades relativt snabbt men gav, tack vare kloka ord av bland annat Erik Fries och Kristine Flick-Fries, något att diskutera vidare under kvällen. Det gällde alltså släktföreningens intresse bland ättlingar. Medlemsantalet sjunker sakta och tendensen är dessutom att medelåldern ökar något. Troligen inte ett inte helt okänt problem för många släktföreningar. För detaljer om årsmötet hänvisas till protokollet (http://www.eliasfries.org/föreningen/släktmöten-med-årsmöten-7669867). Vid årsmötet presenterades även den nya formen av medlemskap, stödjande medlem, vilken beslutats om under mandatperioden. Statuterna för detta medlemskap framgår av protokollet.

 

Så långt hade vi varit i Femsjö, men fortsättningen följde i Charlottelunds Gästgiveri i Långaryd där vi hade avslutande presentationer, diskussioner, samvaro och middag och där dessutom övernattade. Rektor Ann-Christin Johansson presenterade Elias Fries skola med dess miljöprofil och Sven Bråkenhielm berättade om sitt arbete med den inspirerande släktboken och om sin andra gren bakåt i tiden, Bråkenhielm.

 

Avslutningsvis beskrev Gunnar Dalén förutsättningarna för uppdateringen av vårt gemensamma släktregister, till vilket han är huvudansvarig. Utformningen av denna diskuterades och vi kom även in på andra former för föreningens interna och utåtriktade verksamhet.

 

Under söndagens program deltog alltså även folk från bygden och ett 80-tal slöt upp. Man var av alla åldrar och de fick först ta del av en presentation om "Elias Fries i Femsjö" av föreningens ordförande Elias Fries. Katarina berättade sedan engagerande om den till Amerika emigrerade Elias Fries-sonen Otto Fries. Otto blev lantmätare i Florida och Katarina berättade om hur hon vid ett besök funnit att spåren och minnena från honom lever vidare där.

 

Alla samlades sedan vid Elias´ fars grav, prosten Theodor Fries, där vår ordförande la ner en krans. Under sommaren har på föreningens bekostnad gravstenen gjorts ren och bokstäverna har målats i.

 

Därefter genomfördes guidade turer vilken en var Sverker Finnings vandring i Hägnen (alltså en repris av den speciella visning föreningen fick på lördagen). Vidare visades en svamputställning i skolan och följdes av en svamppromenad under ledning av svampkonsulent Christina Jorlén. Den tredje punkten var Anders Fries som ledde en vandring till Dullaberget där skogen och hagmarken beskrevs ur ett skogshistoriskt perspektiv. Dessutom diskuterades skötseln av reservatet för att uppnå dess syfte. Anders hade här god och mycket sakkunnig hjälp av två lokala experter på området, professor emeritus vid Sveriges Lantbruksuniversitet Harry Eriksson, boende i Hyltebruk, och Johnny Andersson från Knallhult som har stor del i ansvaret för skötseln av reservatet.

 

Efter de guidade turerna serverades en lunch bestående av en god svampsoppa med hembakat bröd och närodlade grönsaker innan alla skiljdes åt. Släktmötet och hembygds-föreningens dag med svamptema var därmed slut men i Femsjö återstod söndagens högmässa som med anledning av dagens arrangemang hade flyttats till den lite ovanliga gudstjänsttiden 15.00.

   Elias möter barnen från Elias Fries skola

i Hyltebruk den 3/9 2012

 

På måndagen den 3 september samlades hela Elias Fries skola, med lärare och elever för en friluftsdag i Elias Fries svamptrakter i Femsjö. För att göra det lite mer spännande fanns även tanken att man skulle på träffa en "levande" Elias Fries och eftersom vi hade haft vårt släktmöte under helgen hade jag blivit tillfrågad om jag kunde ställa upp och berätta för ca 200 barn i åldrarna 6 – 13 år vem Elias Fries var.

Jag accepterade "utmaningen" utan att riktigt veta hur jag skulle lägga upp informationen d.v.s. vilka hjälpmedel i form av dator, dataprojektor, blädderblock e. dyl. som kunde krävas.

På morgonen den 3 september kl. 9.00 möttes jag av skolans rektor och fick min plats tilldelad i den fina paviljong/ naturrum som Femsjö har om som beskriver bygden och trakten. Där finns även informationstavlor med en alldeles utmärkt berättelse om Elias Fries liv i princip från vaggan till graven. Min uppgift blev således att utifrån den färdiga beskrivningen med egna ord berätta vem jag var och hur jag var släkt med Elias Fries. Genom att utnyttja mina gamla berättartakter från tidigare biblioteksvisningar slog jag an en lätt dramatisk presentations ton och visade samtidigt med ett "pedagogiskt" pekfinger på de bilder på väggarna som jag berättade om.

Barnen var uppdelade i 12 grupper om ca 16-18 elever i varje grupp och som det då tycktes mig avlöste varandra i en aldrig sinande ström. Eleverna lyssnade ivrigt och verkade både glada och intresserade samt ställde en hel del frågor om Elias Fries och hans forskningsverksamhet. Jag fick även tillfälle att berätta om varför skolan som barnen kommer från kallas Elias Fries skola

Efter presentationen kunde vi alla njuta av grillad korv med bröd tillsammans med barnen.

En lustig händelse inträffade i samband med visningarna. Efter det att jag berättat om Elias Fries skulle barnen gå på en naturstig med tipspromenad och under denna skulle de få skymta Elias Fries med sin svampkorg i skogen. Det var en fritidspedagog som klätt ut sig till Elias Fries och skulle utan att säga något bara ge barnen en vink om hur han kunde ha sett ut. Om än inte direkt porträttlik så drog detta till sig en hel del uppmärksamhet. När så visningarna var avslutade och i samband med korvgrillningen kom en liten flicka fram till mig och sa med allvarsam min "Du hade fel han är inte alls död, jag såg honom uppe i skogen nyss" och så gick hon sin väg. Jag ville naturligtvis inte ta henne ur hennes villfarelse utan lät henne tro att Elias Fries fortfarande levde efter mer än 200 år.

Kanske är det också till viss del sant att Elias Fries fortfarande lever kvar i Femsjö om än inte fysiskt så i alla fall i folks minne.