Brev som är skrivna till föreningen.

Detta brev hittade en av redaktörerna i sina gömmor.

Dear Sir,

Could you tell me by which photograph James Ensor was inspired to make his etching "Portrait of Elias Fries", 1886?
He must have found the portrait in a book by Elias Fries, I think... But which one?
Many thanks in advance for your help!
Xavier Tricot
Rietstraat 72
8400 Oostende
Belgium

Med hjälp av Erik Fries uppgifter kunde vi maila nedanstående svar:

Vi fick följande svar:

Senare hittade Erik detta fotografi som kan vara förebilden till etsningenoch skriver:Jag har nu gått in på Carolinas bildbank och där hittat det fotografi som jag tror Sigurd anger som förlaga till litografin och etsningen. Som Mr Tricot skriver, så har litografin förmodligen används som illustration i någon bok eller tidskrift som de svampintresserade damerna hade.

Carl- Thore Fries