Hedersmedlemskap

Styrelsen för Elias Fries Ättlingar har 2014 beslutat att dela ut hedersmedlemskap i föreningen med början  till nedanstående tre personer
 

Till Sture Wahlström för att han genom sina insatser, både genom mångårigt öppethållande av Friesminnet och sina guidningar i Friesbygden på ett positivt sätt bidragit till att levandegöra arvet efter vår anfader Elias Magnus Fries och hans forskning inom mykologi och närliggande områden. Sture har även som ett lite extra plus i kanten levandegjort Prosten Thore Fries verksamhet i Femsjö.

Till Sverker Finning dels för  hans insatser i Femsjö, dels för att han på många sätt på ett positivt sätt bidragit till att levandegöra arvet efter vår anfader Elias Magnus Fries, dels för hans forskning inom mykologi och närliggande områden.  (Se artikel nedan i Hallandsposten!)

Sverker Finning avled den 4 mars 2017

Till Hans Marklund för att han genom sina insatser, både i boklig form men även på annat sätt, genom utställningar och svampexkursioner på ett positivt sätt bidragit till att levandegöra arvet efter vår anfader Elias Magnus Fries och hans forskning inom mykologi och närliggande områden.
.Klicka två gånger på artikeln för att förstora den.

Styrelsen för Elias Fries ättlingar beslutade 2018 att dela ut ett hedersmedlemskap.
Till Maude Fries (som var gift med Elias Fries, vår förre ordförande) för att hon under många år  varit en stor tillgång för föreningen. 

.Klicka två gånger på dipomet för att förstora den.