Hedersmedlemskap

Styrelsen för Elias Fries Ättlingar beslöt 2014 att dela ut tre hedersmedlemskap i föreningen. 
 

Till Sture Wahlström för att han genom sina insatser, både genom mångårigt öppethållande av Friesminnet och sina guidningar i Friesbygden på ett positivt sätt bidragit till att levandegöra arvet efter vår anfader Elias Magnus Fries och hans forskning inom mykologi och närliggande områden. Sture har även som ett lite extra plus i kanten levandegjort Prosten Thore Fries verksamhet i Femsjö.

Till Sverker Finning dels för  hans insatser i Femsjö, dels för att han på många sätt på ett positivt sätt bidragit till att levandegöra arvet efter vår anfader Elias Magnus Fries och dels för hans forskning inom mykologi och närliggande områden.  (Se artikel nedan i Hallandsposten!)

Svampar vid Ekerydskrysset. Foto Sverker Finning December 2014

Svampar vid Forumkrysset. Foto Sverker Finning December 2014.

Till Hans Marklund för att han genom sina insatser, både i boklig form men även på annat sätt, genom utställningar och svampexkursioner på ett positivt sätt bidragit till att levandegöra arvet efter vår anfader Elias Magnus Fries och hans forskning inom mykologi och närliggande områden.
.Klicka två gånger på artikeln för att förstora den.