Årsavgiften

Medlemsavgiften är 150 kr per person. Avgiften är densamma för alla åldrar.
Bankgironumret är 5714-6334

Avgiften stödjer föreningens verksamhet nationellt och i Femsjöbygden, kostnaden för vår hemsida, utgifter för skrifter om släkten, bidrag till våra släktmöten m.m. Vi stödjer även Femsjö hembygdsförening och Friesminnet, ett minnesmuseum om Elias Fries.

När du betalar avgiften är det viktigt att du uppger ditt namn.

Vi är tacksamma för om du även uppger din e-postadres  så att vi kan hålla nere föreningens portokostnader. Detta kan du även göra här på hemsidan under fliken Kontakt.