Föreningen


Den 19 juni 1929 beslöt ett antal medlemmar av släkten Fries att bilda en släktförening som fick namnet Elias Fries ättlingar. Föreningen har varit aktiv sedan dess och har ett hundratal medlemmar.
 

Medlemsavgiften är 200 kronor per person och 300 kronor för familj med hemmaboende barn. För avgiften får man tillgång till vad som händer i föreningen genom skrifter, utskick och hemsida. Man får också ett lösenord till Släkt-matrikeln under fliken Litteratur, länkar arkiv

Dessutom stödjer man föreningens verksamhet. Vi ger t.ex. ett årligt bidrag till Friesminnet i Femsjö, ett minnesmuseum om Elias Fries,

En sista hälsning från Femsjö
Det är med stor sorg som vi i Femsjö hembygdsförening tagit emot beskedet att Elias Fries gått bort. Många Femsjöbor hade nöjet att träffa Elias under hans besök och vi fick uppleva hans äkta och varma engagemang för Friesmuseet, Femsjö och för människorna han mötte här. Några av oss Femsjöbor hade också förmånen att bli guidade i Uppsala och där gå i den gamle Elias Fries fotspår. Elias var på detta sätt under lång tid en synnerligen viktig och sammanhållande länk mellan Femsjö och Uppsala, mellan vår förening och släktföreningen och med allt som Elias Fries den äldre lämnat efter sig i Stockholm och Uppsala.
Vi vill bevara Elias Fries i ljust minne, tacka för alla hans insatser och det stora intresse han visat för vår bygd och dess historia och för all hjälp vi fått under årens lopp.
 
Femsjö Hembygdsförening

Från Karin Westergren den 22 sept 2017