Föreningen


Den 19 juni 1929 beslöt ett antal medlemmar av släkten Fries att bilda en släktförening som fick namnet Elias Fries ättlingar. Föreningen har varit aktiv sedan dess och har ett hundratal medlemmar.

 Medlemsvgiften är 150:- per person och år. För avgiften får man tillgång till vad som händer i föreningen genom skrifter, utskick och hemsida. Man får också ett lösenord till Släkt-matrikeln under fliken Litteratur, länkar arkiv
Dessutom stödjer man föreningens verksamhet. Vi ger t.ex. ett årligt bidrag till Friesminnet i Femsjö, ett minnesmuseum om Elias Fries,

Till minnet av vår förre ordförande
 
Elias (Erik) Fries avled den 4 juli efter en längre tids sjukdom vid en ålder av 72 år. Elias föddes och växte upp i Uppsala där hans pappa, Carl-Thore Fries, var bibliotekarie. Efter studier i humanistiska ämnen vid Uppsala universitet tog Elias biblioteksexamen och arbetade sedan på bibliotek först i Uppsala och senare i Bålsta, centralort för Håbo kommun, några mil sydväst om Uppsala. I Håbo kommun blev Elias bibliotekschef samt slutligen kulturansvarig med engagemang i bl.a. Fridegårdspriset samt nordiskt samarbete.
 
Elias träffade sin blivande fru, Maude, redan när de båda gick på gymnasiet och de fick senare två barn, Sanna och Ingrid. Elias och Maude skapade tillsammans ett ombonat hem där man som gäst alltid togs mycket väl om hand. Elias var anspråkslös och försökte inte framhäva sig själv utan kunde tvärtom tillsammans med sina gäster skratta över något misstag han gjort eller en svårighet han råkat ut för. Elias var genom sitt yrke mycket beläst och diskuterade gärna de mest skilda ämnen. Han var också intresserad av äldre, gärna udda, föremål. Han hade t.ex. i ett uthus vid sin sommarstuga utanför Uppsala en gammal trampdriven svarv; med den gjorde han en vacker träklubba att användas av föreningens ordförande. Elias ägnade sig också åt hantverk i betydligt större skala: under de senaste tjugo åren byggde han på egen hand en helt ny sommarstuga på Yxlan i Stockholms skärgård.
 
Elias var föreningens ordförande från 1994 till 2015 och bidrog då till föreningens förnyelse, bl.a. genom inrättande av en hemsida och genom förstärkning av banden till orten Femsjö.
 
I livet möter vi många människor, de flesta glöms bort. Några få har en personlighet, som visar på kunskap, erfarenhet och integritet, och som lämnar ett bestående intryck. Elias var en sådan människa, en person utöver det vanliga.
 
Styrelsen för Föreningen Elias Fries-ättlingar
 

En sista hälsning från Femsjö
Det är med stor sorg som vi i Femsjö hembygdsförening tagit emot beskedet att Elias Fries gått bort. Många Femsjöbor hade nöjet att träffa Elias under hans besök och vi fick uppleva hans äkta och varma engagemang för Friesmuseet, Femsjö och för människorna han mötte här. Några av oss Femsjöbor hade också förmånen att bli guidade i Uppsala och där gå i den gamle Elias Fries fotspår. Elias var på detta sätt under lång tid en synnerligen viktig och sammanhållande länk mellan Femsjö och Uppsala, mellan vår förening och släktföreningen och med allt som Elias Fries den äldre lämnat efter sig i Stockholm och Uppsala.
Vi vill bevara Elias Fries i ljust minne, tacka för alla hans insatser och det stora intresse han visat för vår bygd och dess historia och för all hjälp vi fått under årens lopp.
 
Femsjö Hembygdsförening

Från Karin Westergren den 22 sept 2017