Thore Fries med familj

 Thore Fries (högerklicka på namnet och följ länken till Wikipedia) professor i botanik vid Uppsala universitet (1877-1899). Universitets rektor 1893-1899. Han utgav många skrifter om blommor men hans stora intresse var lavar. Hans värdefulla samlingar av lavar och fanerogamer tillhör nu Uppsala universitets botaniska museum. Han gjorde också forskningsresor till Spetsbergen och Grönland. Vidare skrev han en levnadsbeskrivning av Carl von Linné och påbörjade utgivandet av Linnés brev.

Han gifte sig 1875 Gustava Katarina Anjou (1844–1927).

 

Barn:

Paret fick nio barn av vilka sex levde till vuxen ålder.

Nedanstående text om Thore Fries liv är författad av Ina Almén, dotter till Thore Almén och Sanna Fries

Barnen:

Elias Fries Elias Fries

  

1.  Elias, August Fries (1875-1922) Provinsialläkare. Gift med Ingrid (Ninni) Lundqvist 1883-1973 

 

 

 

 

Robert Fries Robert Fries

2. Klas, Robert, Elias Fries 1876-1966 Professor i botanik och föreståndare för Bergianska stiftelsen. Gjorde ex-peditioner till Östafrika, Indien och Sydafrika.
Gift med Nanna Curman 1884-1971 (dotter till Carl och  Calla Curman)

 

3. Otto, Hjalmar, Elias Fries (1877-1963 )Leg.läkare

   Gift med Ingrid Curman 1881-1971 (dotter till Carl och   Calla Curman)
 

4. Carl, Torsten, Elias Fries 1878-1880

5. Einar, Elias Fries 1879-1879

6. Anna, Christina, Elisabet Fries 1880-1885

7. Thoralf, Gustaf, Elias Fries 1882-1963 Akademiräntmästare

    Gift med Agnes Christensson 1882-1973

Gunnar Fries Gunnar Fries

8. Gunnar Magnus Elias Fries 1883-1963 Länsjägmästare.

   Gift med Elsa Herin 1888-1978

9. Thore, Christian, Elias Fries 1886-1930  Professor i botanik

 Gift med Fennia Rosberg 1897-1987
Han vistades i Argentina - Bolivia 1901-02, Sydamerika och Centralamerika 1911-12 och Sydafrika 1930.