Thore Fries och projektet i nationalparken Abisko 1917-1919

-Keith Larson hittade Thore C.E. Fries' arbete "Ökologische und phänologische Beobachtungen bei Abisko in den Jahren 1917 - 1919" och bestämde sig för att göra om studien hundra år senare. 

Keiths hustru skriver till Erik Fries och berättar följande: En del av studien avser att få hjälp av våra nationalparksbesökare i form av "medborgarvetenskap" (citizen science). Nu har arbeten börjat, och vi har hittat flera av de gamla stolpar som Thore Fries satt upp för hundra år sedan.
Studien ska genomföras så som Thore Fries gjorde det, alltså under de kommande tre åren, men efter det är det tänkt att göra fler studier längs fenologilinjen. 
Vi arbetar tillsammans med Umeå Universitet, naturum Abisko, Naturens kalender (SLU), Empirial College London och University of Guelph (Kanada).
Vi jobbar nu med att hitta gamla skrifter från Thore C.E. Fries och har då hittat er sida. Vi skriver till er främst för att informera er om vad vi gör och också för att vi hoppas ni kan hjälpa oss att hitta mer material.
Fenologilinjen ska invigas den 27 juni i Abisko. Vi vill gärna bjuda in familjmedlemmar från Fries-familjen för att delta i invigningen. 

Ni kan maila mig eller till min man direkt via keith.larson@umu.se (han pratar engelska).
Keith är anställd på Umeå Universitet och åker dit varje månad. Jag såg att ni har en adress i Umeå, så om ni vill träffas och prata går det bra.
Vi ser fram emot ert svar!
Med vänliga hälsningar,
Sieglinde Kundisch

  • Fler länkar till projektet finns nedan:


http://polar.se/nyheter/nygammalt-forskningsprojekt-i-abisko-tar-hjalp-av-allmanheten/

http://www.extrakt.se/klimatforskning/hundraarig-studie-aterupptas-i-abisko/

Anders Fries redogörelse för återinvigningen av Tore Fries fenologiska stig. (se nedan)

Einar Lönnberg,  gift med Eva Fries, var en stark förespråkare av naturskydd och blev ledamot i Naturskyddsföreningen. Han var bland annat  med att driva igenom nya lagar som skulle skydda Sveriges renar och fåglar och propagerade för skapandet av ett flertal nationalparker i Sverige, bland annat Abisko nationalpark som inrättades 1910. (Wikipedia)
 

 Thore Fries stolpar
Man har hittat flera av de gamla stolpar som Thore Fries satte upp för hundra år sedan (se bilder till vänster).