Sanna Fries med familj

Sanna Fries gifte sig 1862 med professor August Almén (1833-1919). Hon var en skicklig svamptecknare (länk till artikel på Naturhistoriska museets hemsida)  och sju av hennes originalteckningar finns i Uppsala. De fick sju barn av vilka fyra uppnådde vuxen ålder.

 

Barn:

1. Christina (Ina) Almén (1863-1938)

2. Sally, Junia, Augusta Almén (1864-1869)

3. Elias, Alfred Almén (1867-1875)

4. Tore, August Almén (1871-1903) Professor i juridik

5. Hilma, Elisabet Almén (1878-1972)

6. Sanna, Augusta Almén (1879-1880)

7. Gunhild, Fresia Almén (1882-1954) Rektor

 

Tre av barnen: justitierådet Tore Almén och hans systrar Gunhild och Ina var ivriga släktforskare. Efter broderns död tog Gunhild över materialet och arbetade vidare, vilket bland annat resulterade i utgivningen av Elias Fries-släktens historia, som kom ut 1945, med tillägg 1953. Ina Almén bidrog med värdefulla minnesanteckningar.

På Uppsala Universitetsbibliotek finns ett omfattande arkiv kallat Det Alménska släktarkivet.

Thore Almén (Wikipedia)

Ina Almén var en av dem som kämpade för kvinnors rösträtt (Följ länken)

Hilma (gift Sterky), Ina och Gunhild Almén. Fotot hittat på Munkebo gård 2013