Sally Fries med familj

Sally Fries gifte sig 1861 med Carl Mörner (1833-1875), greve, fil.dr och godsägare. Paret fick sju barn av vilka sex uppnådde vuxen ålder. De bosatte sig först i Stockholm men p.gr.a. makens svaga hälsa köpte de sedan Hofsta säteri, i Södermanland. Carl dog endast 42 år gammal.  Sally var en stark och självständig kvinna som efter makens död ensam skötte driften av egendomen Marieberg ( en utgård till Hofsta) och tog hand om de sex minderåriga barnen.

Barn:

1 Elias Mörner 1862-1866

2 Carl Thore Mörner 1864-1940

Professor i medicinsk och fysiologisk kemi vid Uppsala universitet. År 1908 ledamot av Vetenskapssocieteten i Uppsala och 1913 av Vetenskapsakademien.

Gift med Linnea Fries 1873-1945

3 Robert Mörner. 1866 -1961

Kapten och rektor vid Birka folkhögskola

Gift med Svea Palm 1852-1972 Handarbetslärare

4 Gertrud Mörner. 1868-1953

Gift med Daniel Viotti 1865-1912 Rektor Uppsala Universitet

5 Elisabeth Mörner. 1869-1949

Gift med Carl-Otto von Sydow 1859-1946 Major

6 Thyra Mörner. 1870-1955.

Gift med Ernst Hermelin 1865-1955 Godsägare

7 Ulla Mörner. 1873-1961.

Gift med Sam Eyde 1866-1940 Generaldirektör. Skilsmässa 1912.

Gift andra gången med Otto von Arnold 1865-1926

( se vidare Ulla von Arnold "Mina minnen")