Robert Fries (högerklicka på namnet och följ länken till Wikipedia) Leg.läkare. Med. dr. Praktiserande läkare i Göteborg., specialist på svampsjukdomar. Han var en av stadens mest anlitade läkare. Han var också ledamot av stadsfullmäktige i Göteborg och hade flera offentliga uppdrag. Han var en kunnig mykolog och har fått ett torg i södra Guldheden uppkallat efter sig, Doktor Fries Torg (1949).

 

Han gifte sig 1872 med Elisabeth Bergman 1853-1895

Paret fick nio barn av vilka åtta uppnådde vuxen ålder.

 

1. Linnea Fries 1873-1945

    Gift med Carl Mörner 1864-1940 professor i kemi

2. Thore Fries 1875-1951 Rättsläkare i Visby

    Gift med Hanna Bergman 1881-1964

3. Lennart Fries 1877-1938 Järnvägstjänsteman Ogift

4. Harald Fries 1878-1963 Läkare i Göteborg

    Gift med Anna Sofia Carlander 1881-1956

5. Bertil Fries 1880-1897 Sjökadett ( Dog i en tragisk olycka.)

6. Ragnar Fries 1882-1922 Apotekare  

    Gift med Valborg Andersson 1891-1976 Farm.kand.

7. Arne Fries 1887-1909 Banktjänsteman Ogift

8. Vera Fries 1890-1893

9. Signe Fries 1894-1972

    Gift med Bo Hammarskjöld 1891-1974 Landshövding i Södermanlands län

Emil Stenhammar, numera kyrkoherde på Gotland, hittade denna text i den nyutgivna upplagan av Gotlands Flora och skickade den till oss.