Fotografier från släktmöten

På denna sida är gruppfoton från släktmöten inlagda ända ifrån 1944.

Släktmöte i Stockholm år 1944. Platsen är framför Professorsvillan i Bergianska trädgården. Värdparet Robert och Nanna Fries står på trappan högst upp i mitten. Festmiddagen åts i salen på servicen Flora Danica. Nedan visas en numrering av personerna och motsvarande namn.

Här följer namn på deltagarna så som vi hittills fått in på uppgifter till föreningen. Stort tack till alla som bidragit!

1 Robert Fries (120000), g.m. nr 2 2 Nanna Fries f. Curman, g.m. nr 1 3 -ingen uppgift- 4 Margareta Haglund, f. Fries 5 Carl von Sydow (352000), g.m. nr 6 6 Gunhild von Sydow, f. Boy, g.m. nr 5

7 Gösta Fries (132000), son t. nr 39 o. 56, g.m. nr 8 8 Else Margrete Fries, f. Bech, g.m. nr 7

9 Staffan Fries (563000), son t. nr 47 10 Magnus Fries (121000), son t. nr 1 o. 2 11 Ernst Hermelin, g.m. nr 54 12 Agneta Hammarskiöld (591000), dtr t. nr 16 o. 17 13 Rolf Dalén, g.m. nr 14 14 Gunnel Dalén (184000), f. Fries, dtr t. nr 37 o. 58, g.m. nr 13 15 Kerstin Sterky 16 Signe Hammarskjöld (590000), f.Fries, g.m. nr 17 17 Bo Hammarskjöld, g.m. nr 16 18 Håkan Sterky (661000) 19 Ulla Sterky (662000) 20 Yngve Haglund (561000) f. Fries, g.m. Margareta H., 21 Christina Hermelin (361200) 22 Ulla Mörner 23 Sven Hermelin (363000), son t. nr 11 (o. nr 53?), g.m. nr 26 24 Maria Ringmar, f. Mörner 25 Karin Hermelin 26 Kerstin Hermelin, f. Haglund, g.m. nr 23 27 Inez Hermelin, född Asplund 28 Einar Fries (114000) 29 Carl-Thore Fries (113100) 30 Carl Edvard Sterky, g.m. nr 52 31 Otto von Sydow (353000), g.m. nr 32 32 Blenda (Tutti) von Sydow, f. Molin, g.m. nr 31

33 Ingvar Lönnberg (421000), son t. nr 49, g.m. nr 34 34 Anne Lönnberg, f. Hennings, g.m. nr 33

35 Sigvard Lönnberg (421100), son t. nr 33 o. 34 36 Thoralf Fries (170000), g.m. nr 57 37 Gunnar Fries (180000), g.m. nr 58 38 Lisbeth Fries g.m. nr 40 39 Hjalmar Fries (130000), g.m. nr 56 40 Nils Fries (171000), son t. nr 36 o. 57, g. m. nr 38 41 Hillevi Fries (172000), dtr t. nr 36 o. 57 42 Ulla von Hofsten (1X1000), f. Fries 43 Tore Lönnberg (124000), son t. nr 49, g.m. nr 61 44 Sigurd Fries (122000), son t. nr 1 o. 2 45 Kurt Fries (183000), son t. nr 37 o. 58 46 Thorsten Fries (182000), son t. nr 37 o. 58 47 Valborg Fries, f. Andersson, (änka efter Ragnar Fries (560000)) 48 Anna Fries, f. Carlander, g.m. nr 59 49 Eva Lönnberg (420000), f. Fries 50 Svea Mörner, f. Palm, g.m. nr 51

 51 Robert Mörner (330000), g.m. nr 50 52 Hilma Sterky (660000), f. Almén, g.m. nr 30 53 Gertrud Viotti (340000), f. Mörner 54 Thyra Hermelin (360000), f. Mörner, g.m. nr 11 55 Elisabeth von Sydow (350000), f. Mörner 56 Ingrid Fries, f. Curman, g.m. nr 39 57 Agnes Fries, f. Christensson, g.m. nr 36 58 Elsa Fries, f. Herin, g.m. nr 37 59 Harald Fries (540000), g.m. nr 48 60 Gunhild Almén (680000) 61 Margaretha Lönnberg (trol.), g.m. nr 43 62 Barbro Sterky (661100), nu Jungstedt 63 Ebba von Sydow (352300), g. Hammarskiöld 64 Margaretha Ringmar (331300), g. Bergvall (annan uppgift: Anna-Greta Ringmar) 65 Lars Ekström 66 Göran Hermelin 67 Ragnar Sterky 68 Beth Hammarskjöld (593000), g.m. Bengt Kastengren 69 Carl-Otto von Sydow (352200)

 

 

Släktmötet i Uppsala 1953

 

 

Släktmötet i Uppsala 1961

 

 

Släktmötet i Uppsala 1965

 

Släktmötet i Femsjö 1978

 

 

Släktmöte i Uppsala. Året var 1987

 

 

Släktmötet i Uppsala 1991

 

 

Släktmötet i Femsjö 1994 (200-årsjubileet)

 

 

Släktmötet i Stockholm 1997

 

 

Släktmötet i Femsjö 2000

 

 

Släktmötet 2003 i Femsjö (Aleby pensionat, Södra Unnaryd)

 

 

Släktmötet i Uppsala den 14 oktober 2006. Bilderna är tagna på

Carolina Redivivas trappa och framför Orangeriet i Linnéträdgården.

 

 

Släktmötet i Lund 2009

Släktmötet i Lund den 19 september 2009.

Personer på fotot:

1: Anders Fries                 2 Maude Fries                

3 Adrian Johansson          4 Sanna Fries (gift med Adrian)                                        

5 Andreas Sandström      6 Erik Fries

7 Anna Lönnberg             8:Tage Erixon                      

9 Margaretha Erixon        10

11Anna Lena Sandström 12

13 Mats Haglund             14 Katarina Elvin               

15 Lars Hermelin             16 Ulla Viotti

17 Kristine Flick Fries      18 Elias Fries (Ordf.)

19 Ebba Hammarskjöld    20 Gunilla Broberg

21 Erland v.Hofsten :       22.

                             

 

 

Flera av deltagarna hann gå till middagen på "Kulturens restaurang" före fotograferingen.

Vi avser att publicera en deltagarförteckning och ber att den som läser detta att kontakta någon av webbredaktörerna så att listan blir komplett. Tack på förhand

Släktmöte i Femsjö 2012 
Det övre fotot är taget framför Friesminnet. Det nedre framför prästgården.

Foto Sverker Finning

.

  Samtliga ättlingar till Eva Fries och Einar Lönnberg träffades med makar 

på Munkebo gård i augusti 2013

Samtliga nu levande ättlingar till Eva Fries i matsalen på Munkebo. Åldrar mellan 77 år och 5 år.

Nästan alla ättlingar och medföljande makar på Munkebo veranda.