Fotografiet föreställer Thore Fries sittande med sin hustru Gustava omgiven av sina barn med deras respektive.  

Elias står längst till vänster och sittande nedre raden till vänster  är Ingrid Fries, hustru till Elias. Till höger om Elias står Fennia och Tore därefter Elsa och Gunnar och Hjalmar samt sist i den stående raden Robert Fries. Till höger om Gustava sitter Agnes och Thoralf  Fries.
Fotot är taget på Thores 80-årsdag.​

Nedanstående fotografier av Gustavas och Thores hem i Uppsala har vi fått av Erik Fries.