Mykologi

 

Trots Elias Fries allmänt botaniska publikationer, arbetade Elias till allra största delen med svampar. Han publicerade bland annat "Hymenomycetes Europæi" (1874) och planschverken "Sveriges ätliga och giftiga svampar" (1860-1866), samt "Icones selectæ hymenomycetum nondum delineatorum I" (1867-1877). Nummer II gavs ut, efter Elias Fries död 1878, under åren 1878 till 1884 av hans söner Thore Magnus och Robert.

 

Utöver det vetenskapliga arbetet gjorde Elias Fries en stor insats för att, som det brukar sägas, "lärde svenska folket äta svamp". I Elias uppväxtmiljö rådde knappast överflöd så Elias fick nog lära sig att man skulle ta vara på vad naturen gav. Svamp kunde då säkert berika mathållningen, och till och med vara en delikatess. Trots denna insats i folkbildningen lär man inte ätit svamp i Elias hem i Uppsala.

 

Elias Fries gjorde inte som Linné och hans lärjungar: reste vida omkring och inhämtade kunskap, utan han reste som längst till ett naturforskarmöte i Berlin. Elias tillvaro var troligen mer stillsam: bland vanligt folk var han inte en sådan som man hade överdriven respekt för. Det var kanske därför hans folkliga svamppropaganda gick hem - och ibland till och med kunde ifrågasättas, eller som han skriver i de sista raderna i sin inledning till "Sveriges ätliga och giftiga svampar": "Under mitt vistande ett par höstar i Stockholm, granskade jag ofta de arter, som på Munkbron till salu utbjödos. Flertalet af dem var visserligen goda arter, men jag fann äfven hela korgar av giftiga f. ex. Russula foetens; men då jag fäste uppmärksamheten deruppå, erhöll jag till svar: 'Åh, det förstår sig Herrn icke på'." Detta var en av alla de anekdoter som cirkulerar kring Elias Fries .

Från Naturhistoriska museets svamplancher

Facsimile

På företagets hemsida skriver man: "Varje bild är en kopia av originalet, utan kompromisser vad gäller kvalitet, färgbalans eller ens fläckar. Vi kallar det Facsimile - detta vackra ord kommer från latinets ”göra lik”, avbilda. fac simile ("göra lik", "avbilda").
Genom våra unika samarbeten kommer vi fortsätta att överraska er med hundratals nya facsimiletryck framöver."


På deras hemsida finns flera tryck av Elias Fries svampplanscher som går att beställa.

Det kan tilläggas att upphovsrätten har upphört eftersom det är mer än 70 år sedan Elias Fries dog.

Tidningsartikel

En av redaktionens medlemmar hittade denna gamla slarvigt utklippta artikel. Tyvärr framgår inte ur vilken tidning den är tagen och ej heller datum när den var införd. Men släktingar kan säkert själva räkna ut den senare uppgiften.

Allan Ekström hittade denna artikel bland sina släktpapper.Bilden skulle symbolisera Gunnar Brusewitz´ gärning som tecknare.

Elias Fries fotograferad i samband med sin 80-årsdag. se L Rydeman sid 69-70

Elias Fries och avbildandet av svenska svampar.
På Naturhistoriska museets hemsida finns artiklar om illustrationerna  av "Elias svampar" och det projekt med konstnärer som han startade.
 

Nya frimärken med svampmotiv och vykort med förstadagsstämplar

De översta frimärkena är efter original i det projekt som Elias Fries startade och som det berättas om ovan. I följebrevet med förstadags-frimärken kan man läsa att det var Elias Fries, "svamparnas Linné", som förändrade vår inställning till svamp. Hans planscher var grunden till vårt svamkunnande dag.

De undre frimärkena är efter original av en modernare konstnär: Fideli Sundqvist.

Exempel på förstadagskort nedan.

Frimärkena och korten m.m. kommer att visa på släktmötet den 5 sept.

Ovanstående text är från Postnords Bulletin -Frimärksnyheter 4/2015
Klicka på bilden så blir den större.

Sporsäcksvampar - Naturhistoriska riksmuseet