Allan Ekström

Sv.D. den 5 december 2017

Ett brev till styrelsen

I juni 2015 fick styrelsen ett brev från vår medlem Allan Ekström:

Styrelsen för Elias Fries ättlingar

Genom min bror Lars har jag häromdagen fått del av en mängd delvis unika handlingar från släktens historia, som han en gång i tiden erhållit av Gunhild Almén, en av släktens förgrundsgestalter. Han lärde känna henne under de år som han under 1940– talet bodde hos våra morföräldrar, Hjalmar och Ingrid (Curman) Fries i Stockholm. Jag vill härmed - för att berika hemsidan - ge ett smakprov på vad materialet innehåller. Om intresse finns, kan jag göra en presentation på släktmötet. Samtidigt undrar jag om det finns något släktarkiv för att förvara materialet och göra det tillgängligt för släktens medlemmar – kanske ytterligare ett ämne på släktmötet
.

 

Klicka på dokumenten så går de litet lättare att läsa men vi hoppas att vi kommer att kunna studera dessa dokument och eventuellt flera på släktmötet i Uppsala den 5 september.Telegram från Drottningholm den 15/8 1874 till Elias Fries med lyckönskningar på hans 80 års dag från kung Oscar

Petition från Lund den 4 april 1835 med hemställan att Elias återvänder till Lunds Universitet och den professur som blivit ledig genom professor Agardhs befordran (original)

Kopia av bouppteckning efter ”Rådmannen Styck- och Klåckgjutaren Herr Elias Fries Thoresson” den 12 september 1791