Andra foton

Här kommer vi att lägga in foton av olka slag som har anknytning till släkten. Det kan vara amatörfoton, bilder från tidningar etc.

Nedan ett gruppfoto från Håkan Sterkys studentfest 1918. Håkan var dotterdotters son till Elias Fries. Fotot har vi fått av Erik Fries vars farmor och farfar, Thoralf och Agnes Fries, är med på bilden liksom flera av hans farfars bröder och hustrur.

Föreningens ordförande Elias Fries

lägger ner en krans vid Elias Fries

grav i Uppsala 2015

Ett av husen i Uppsala där Elias Fries

med familj bodde på nedre botten.

Numera Ofvandahls konditori.

Fotot fån GOOGLE

Sally Fries flickrum i huset.

Foto Robert Fries

Kena Fries, dotter till Elias Fries son Otto Fries.

(Courtesy of the Orange County Regional History Center,Orlando, Florida, USA)

Nedanstående foton är tagna vid Tore Fries´ fältstudier på Goda Hoppsudden. På första bilden ses bl.a.stående till vänster fru Fennia Fries, född Rosberg och Tore Fries sittande (barhuvad) som lägger växter i press. Årtal okänt.

 

På den andra bilden från samma exkursion syns Fennia och Tore Fries tillsammans med medarbetare.

Ett gammalt foto på huset i Orlando som Otto Fries byggde 1909

Huset idag efter renoveringar.

Katarina Elvin (barnbarnsbarn till Otto Fries) besöker familjen som bor i huset 2012

Lagerträdet 2013

År 1885 fick Eva Fries en bok av sin far Otto Fries, en av Elias Fries söner. Boken är av författaren William Thackeray. En fint skriven novell som än idag är populär, både att läsa och se som film.