Välkommen till föreningen
Elias Fries ättlingars hemsida.


Föreningen bildades 1929 och har till syfte att vårda minnet av den berömde svampforskaren Elias Fries samt att främja sammanhållningen av hans ättlingar. Här på hemsidan har vi samlat information både för dem som vill veta mer om Elias Fries samt för ättlingar som vill veta mer om sina släktingar.

Sveriges ätliga och giftiga svampar tecknade efter naturen under ledning av Elias Fries 1860-1866. Litografi av E. Pettersson och Peter Åkerlund
Kollaget har gjorts av Gunilla Broberg.


Vi hoppas att hemsidan ska kunna bidra med kunskap om släkten Fries och att den skall fungera som ett forum där släktens medlemmar och också andra intresserade kan få och utbyta information.

Vi arbetar ständigt med att förbättra hemsidan och vi vill gärna ha hjälp av dig med texter, bilder, nyheter etc. Inlägg, texter och material får gärna e-postas till info@eliasfries.org Bilder och texter på hemsidan får användas i redaktionellt syfte, men ange alltid hänvisning till källa och författare.

Redaktionen har som mål att varje månad kontinuerligt informera läsarna om vilka nya texter och bilder som lagts in på hemsidan under den aktuella månaden. Detta kommer att ske på startsidan under rubriken Aktuellt/Nyheter.

Denna information kommer då senare att kunna läsas under fliken Litteratur/Länkar>Arkiv

Hjälp gärna till att göra hemsidan känd bland släkt, vänner och andra som kan vara intresserad av släkten.

Vi önskar trevlig läsning och välkommen åter.

Redaktionen


 
Aktuellt/Nyheter
April 2019
 

Ovan bild är ett brev som Elias Fries skrivit till Aftonbladet som finns på Kungliga biblioteket, HS Autografsamlingen (Fries, Elias).

Katarina Elvin med hjälp av Karin Sterky har tolkat brevet: 
Till redaktionen af Aftonbladet
får jag öfverlämna medföljande yttrande över Lantbruks akademien jämte dess verksamhets – krets [?] ställer den i en helt annan dager än den Bondeståndet skådade – enligt den i Tidningen införda diskussionen – för den händelse Redaktionen skulle anse lämpligt införa den i Aftonbladet helst nästa fredag eller morgondagens nummer, emedan frågan i Bondeståndet läres förekomma om onsdag och ståndet i denna del icke synes mig förstå sitt eget bästa. Manuskriptet utbedes jag mig åter antingen det begagnas för tidningen eller icke.

Ödmjukast
Elias Fries
Geijerska huset n. 1