Välkommen till föreningen Elias Fries ättlingars hemsida.


Föreningen bildades 1929 och har till syfte att vårda minnet av den berömde svampforskaren Elias Fries samt att främja sammanhållningen av hans ättlingar. Här på hemsidan har vi samlat information både för dem som vill veta mer om Elias Fries samt för ättlingar som vill veta mer om sina släktingar.

Sveriges ätliga och giftiga svampar tecknade efter naturen under ledning av Elias Fries 1860-1866. Litografi av E. Pettersson och Peter Åkerlund
Kollaget har gjorts av Gunilla Broberg.


Vi hoppas att hemsidan ska kunna bidra med kunskap om släkten Fries och att den skall fungera som ett forum där släktens medlemmar och också andra intresserade kan få och utbyta information.

Vi arbetar ständigt med att förbättra hemsidan och vi vill gärna ha hjälp av dig med texter, bilder, nyheter etc. Inlägg, texter och material får gärna e-postas till  er.fries@telia.com eller katarina.elvin@gmail.com

Bilder och texter på hemsidan får användas i redaktionellt syfte, men ange alltid hänvisning till källa och författare.

Redaktionen har som mål att varje månad kontinuerligt informera läsarna om vilka nya texter och bilder som lagts in på hemsidan under den aktuella månaden. Detta kommer att ske på startsidan under rubriken Aktuellt/Nyheter.

Denna information kommer då senare att kunna läsas under fliken Litteratur/Länkar>Arkiv

Hjälp gärna till att göra hemsidan känd bland släkt, vänner och andra som kan vara intresserad av släkten.

Vi önskar trevlig läsning och välkommern åter.
Redaktionen


 


Aktuellt/Nyheter
Maj 2018
 

  • Tyvärr har vi ännu inte fått vårt bangironummer av banken. Arbetet med detta har pågått sedan i januari
  • Under den tid som hemsidan "legat nere" så har följande hänt:
  • Vår hedersmedlem Sture Wahlström har avlidit 92 år gammal Se under Föreningen>Hedersmed-lemsskap
  • Styrelsen har tilldelat Maude Fries hedersmedlemsskap Se under Föreningen>Hedersmed-lemsskap
  • Nu har föreningen fått ett bankgironumret vilket är 842-2453 och medlemsavgiften 150:-/person och år.